U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie odczyny globulinowe, wykazuje mierne podwyższenie pleocytozy i dość znaczne podwyższenie poziomu białka. Następstwem nabytej w wieku dziecięcym toksoplazmozy może być wodogłowie, padaczka, porażenia, wady wzroku itp.

Zakażenie w okresie życia płodowego jest najcięższą i najczęściej rozpoznawaną postacią zakażenia. Przebiega ono szczególnie ciężko, jeśli zakażenie matki nastąpiło w okresie ciąży, gdy matka nie posiada jeszcze przeciwciał i nie może ich przekazać płodowi na drodze łożyskowej. Zakażenie płodowe powoduje albo obumarcie i poronienie płodu, albo poród przedwczesny, albo pozostawia poważne uszkodzenia. Stopień uszkodzenia zależy od okresu, w którym nastąpiło zakażenie i od ilości przeciwciał u matki. Znane są przypadki toksoplazmozy wrodzonej, w których objawy chorobowe ujawniły się po kilku miesiącach życia. Toksoplazmoza noworodka przebiega zwykle długo, jako posocznica, z powodu zupełnego braku lub niedostatecznego poziomu przeciwciał. Płyn mózgowo-rdzeniowy w około 5-0% przypadków wykazuje ksanto- chromię, dodatnie odczyny globulinowe, nieznaczne podwyższenie pleocytozy, podwyższenie poziomu białka. Bardzo charakterystyczne są zwapnienia w mózgu dające się wykryć dokładnym badaniem radiologicznym w około 5-0% przypadków. Przedstawiają się one jako łukowate lub nieregularne, małe, ledwo widoczne cienie umiejscowione głównie w okolicy jąder podstawnych.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
 • Szczepienia ochronne

  Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne …