Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy wrasta w podłoże, rozgałęziając się bardzo szeroko i tworzy liczne połączenia z sąsiadującymi kosmkami. Według Span- neic pień kosmka, po dojściu do podłoża dzieli się i odgina ku górze, gdzie tworzy liczne rozgałęzienia, a poszczególne pnie kosmkowe nie łączą się ze sobą.

Według Spanneia ciśnienie krwi w tętnicach matczynych jest siłą wystarczającą do przepchnięcia jej przez przestrzenie międzykosm- kowe do zatoki żylnej, według Stievego natomiast jest ono niewystarczające, gdyż gęste połączenia kosmków między sobą stanowią duży opór i dlatego uważa on, że krążenie wewnątrzkosmkowe, czyli płodowe, powodujące falowanie kosmków, poza tym skurcze ciążowe macicy i jej napięcie wywołują ruch krwi w przestrzeniach między-kosmkowych w kierunku od tętnic do żył.

W łożysku istnieją dwa odrębne krążenia, matczyne i płodowe. (Ryc. 26). Krążenie matczyne odbywa się w sposób powyżej opisany.

Krążenie płodowe nie znajduje się w bezpośredniej łączności z krążeniem matczynym i odbywa się poprzez naczynia kosmkowe i pępowinowe, w kierunku do płodu i odwrotnie. Szczegóły dotyczące krążenia płodowego znajdują się w rozdziale omawiającym fizjologię płodu.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Szczepienia ochronne

  Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne …
Partnerzy