Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy te w poszczególnych odcinkach przewodu mają odrębi y charakter, a różnice między nimi zaznaczają się tym bardziej w warunkach patologicznych, kiedy wydzielina błony śluzowej zmienia się tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Upławy białe, które niejednokrotnie sprowadzają kobiety do lekarza, rzadko pochodzą z przedsionka pochwy i w tych sporadycznych przypadkach powstają wskutek zakażenia miejscowego i uwarunkowane są stosunkami anatomo-patolo- gicznymi tej okolicy. Pochwa natomiast może być o wiele częściej źródłem białych uplawów nieswoistych. Są one następstwem zaburzenia symbiozy między drobnoustrojami przebywającymi w pochwie i ścianami jej, które zawierają odpowiednią dla nich pożywkę. Dzięki tej symbiozie pochwa ma określoną kwaśność, która źle wpływa na rozwój bakterii chorobotwórczych, a umożliwia pozostawanie w niej odrębnej flory (Bac. vaginalis). Wskutek wtargnięcia obcych bakteriido pochwy może nastąpić podrażnienie jej ścian, a nawet ich uszkodzenie, w następstwie czego pojawiają się w wydzielinie pochwowej ciałka ropne w większej lub mniejszej ilości. Uplawy białe są zatem przeważnie dowodem podrażnienia ścian pochwy, ich ropny charakter uwarunkowany jest natomiast jej uszkodzeniem. W każdym razie pojawienie się uplawów białych dowodzi zmiany warunków biochemicznych i mikrobiologicznych pochwy.

Powody występowania uplawów pochwowych -jeśli wyłączymy swoiste zakażenie dwoinkami Neissera – mogą być natury ogólnej i miejscowej. Jeśli nie da się stwierdzić żadnych zmian miejscowych, a próbne leczenie miejscowe również nie daje żadnych wyników’, należy przyjąć, że powodem występowania uplawów są raczej zmiany ogólne w ustroju, jak np. nieprawidłowości przemiany materii, psychonerwice, nadwrażliwość systemu wegetatywnego, a wreszcie zaburzenia hormonalne.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
 • Szczepienia ochronne

  Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne …
Partnerzy