Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne zakłady, wymagają oddzielnego omówienia, tym bardziej że w ostatnich latach zostały w poradniach wyodrębnione punkty szczepień. Punkty te obejmują niekiedy 2—3 poradnie i mają oddzielny personel, zajmujący się wyłącznie szczepieniami. Szczepienia są nieodzownym warunkiem za-bezpieczenia przed chorobami zakaźnymi. Wywołują one stan odporności czynnej jak po przebyciu choroby zakaźnej, z tą jedynie różnicą, że jest ona nieco słabsza. Czas trwania odporności poszczepiennej jest różny, zależny głównie od rodzaju szczepienia, od wieku, w którym się szczepi, i od typu odczynowości dziecka. Z upływem czasu odporność słabnie, ale nigdy nie znika całkowicie. Dzięki szczepieniom ochronnym zachorowalność na niektóre choroby zakaźne zmniejszyła się wybitnie (por. rozdział „Zachorowalność i umieralność dzieci”).

W Polsce obowiązują ustawowo szczepienia przeciwko ospie, błonicy i gruźlicy pozostałe szczepienia, tj. przeciwko krztuścowi, tężcowi i chorobie Heine-Medina, są nieobowiązkowe. W naszym kraju, jak zresztą i w innych krajach socjalistycznych, akcja szczepień ochronnych jest przeprowadzana od kilku lat na bardzo szeroką skalę.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy