Warunek uzyskania rozkoszy {ewentualnie odpowiednie ukierunkowanie działań zmierzających do uzyskania obustronnej rozkoszy) jest integralnie związany z istotą kontaktu seksualnego. Kontakty seksualne podejmowane z motywacji seksualnych zmierzają bowiem do osiągnięcia rozkoszy odczuwanej podczas zaspokajania potrzeby seksualnej. Nie- zaspokojenie tej potrzeby oraz brak rozkoszy – zwłaszcza utrzymujący się przez dłuższy czas – narusza w dość istotny sposób pojęcie normy seksualnej.

Szczegółowa analiza warunku osiągnięcia rozkoszy oraz dążenia do obustronnego uzyskania rozkoszy może przedstawiać dość skomplikowane i trudne do oceny sytuacje. Dzieje się to wówczas, gdy jeden z partnerów osiąga satysfakcję z „dawania” rozkoszy drugiemu, podczas gdy sam jej nie osiąga. Spotyka się to w sytuacjach, w których jeden z partnerów kieruje się motywacjami pozaseksualnymi (satysfakcja ta może być wzmacniana przez poczucie siły, powstające u dominujących osobników wskutek wywołania ekstazy u partnera oraz pozbawiania go kontroli nad sobą). Pewne trudności w kwalifikowaniu warunku rozkoszy jako atrybutu normy seksualnej mogą się też pojawić wtedy, gdy praktyki seksualne nie pokrywają się z wyobrażeniami. Ma to miejsce wówczas, gdy jeden z partnerów podczas kontaktu seksualnego z drugim partnerem w wyobraźni „podstawia” innego partnera lub też szczególne praktyki seksualne. Konkretny partner, z którym odbywają się takie praktyki seksualne, spełnia rolę bardziej „mechaniczną”, bowiem właśnie te wyobrażenia (zwykle wytwórcze) są właściwym stymulatorem seksualnym, pozwalającym na uzyskanie zespołu gotowości seksualnej, na prawidłowy przebieg pobudzenia seksualnego oraz na uzyskanie rozkoszy. Pewne trudności w odróżnianiu normy od patologii mogą się wreszcie pojawić wówczas, gdy rozkosz uzyskana z praktyk seksualnych nie spełnia swej właściwej roli więziotwórczej, lecz przyczynia się do przerwania więzi istniejącej między partnerami. Występuje to wówczas, gdy rozkosz seksualna wywołuje poczucie winy/ oraz agresję skierowaną na sprawcę- -partnera.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy