Rozpoznanie. Rozpoznanie stanów niedoboru magnezu na podstawie kryteriów klinicznych jest niemożliwe, gdyż obraz kliniczny jest podobny do spotykanego w hipokalcemii. Pomocne w rozpoznaniu jest jedynie oznaczenie zawartości magnezu i wapnia w surowicy oraz badanie elektrokardiograficzne (w hipokalcemii stwierdza się wydłużenie odcinka QT, nie występuje ono w hipomagnezemii). O polekowym niedoborze magnezu należy myśleć u chorych nadużywających alkoholu i leczonych z powodu marskości wątroby lekami moczopędnymi. Hiperaldosteronizm wtórny obecny u chorych z niewyrównaną marskością wątroby oraz sam etanol są czynnikami sprzyjającymi wydalaniu przez nerki magnezu. Również u chorych z hiperaldosteronizmem pierwotnym lub wtórnym (np. u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym lub z przewlekłą niewydolnością krążenia) należy myśleć o możliwości wystąpienia objawów niedoboru magnezu z powodu szerokiego stosowania saluretyków. leczenie. Oprócz leczenia przyczynowego należy podać siarczan magnezowy domięśniowo lub dożylnie. Przy dożylnym podawaniu magnezu jego stężenie w płynie do wlewów nie powinno być większe niż 2,5 mmol/l. Ponadto nie należy podawać więcej niż 1 mmol magnezu w ciągu minuty. W chwili stwierdzenia osłabionych odruchów ścięgnistych należy zakończyć dożylne podawanie magnezu. Domięśniowe podawanie magnezu stwarza możliwość łatwego przedawkowania leku. Należy podawać siarczan magnezowy w dawce 0,5-1,0 g powtarzając dawkę 2-3 razy dziennie co 6-8 h.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy