Na szczególne uwzględnienie zasługują przypadki raka szyjki macicznej w ciąży. Wprawdzie należą one do rzadkich zjawisk, gdyż częstość występowania tego nowotworu w ciąży określa się zaledwie ułamkami odsetka, przedstawiają one jednak szczególne niebezpieczeństwo, gdyż w czasie porodu dochodzi do zakażenia wnętrza macicy wraz z groźnymi jego następstwami. Co więcej, poród starowi uraz, który powoduje szybki wzrost raka i jego przerzuty w połogu. Przekrwienie w obrębie miednicy małej, właściwe ciąży, zdaje się tównież wpływać na wzrost nowotworu i na jego zdolność tworzenia przerzutów nie jest to jednak regułą.

Jakkolwiek wczesne rozpoznanie raka w ciąży nie jest rzeczą trudną, gdyż w takiej ciąży bardzo często występują krwawienia, stwierdzenie tego nowotworu bywa zwykle przypadkowe.

Leczenie przypadł ów raka szyjki macicznej (I i II stadium) w ciąży wczesnej polega na jak najrychlejszym wykonaniu zabiegu Wertheima i rastępowym zastosowaniu głębokiej terapii rentgenowskiej. Jeśli je drak guz nie nadaje się do operacji, należy raczej zaczekać do końca ciąży, ze wiględu na dziecko, i wykonać cięcie cesarskie w ostatnich jej tygodniach, po czym usunąć macicę. Dopuszczenie do po- rodu siłami natury jest przeciwwskazane ze względu na możliwość wystąpienia ciężkiego ogólnego zakażenia.

W przypadkach nadającego się do operacji raka, stwierdzonego pod koniec ciąży, należy zaczekać do chwili, kiedy dziecko będzie zdolne do życia, wykonać cięcie cesarskie z usunięciem macicy, a potem zastosować głęboką terapię rentgenowską. Leczenie wyłącznie energią promienistą (rad, Rig), jakkolwiek dawriej zalecane, wykazuje poważne braki i bywa obecnie rzadko stosowane, gdyż prowadzi nieuchronnie do poronienia i prawie z reguły do ogólnego zakażenia ze względu na obecność bakterii chorobotwórczych w guzie nowotworowym.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy