Nieprawidłowo przebiegający proces konkretyzacji stanowi także podstawę wielu przypadków homoseksualizmu. Podobnie jak w samogwałcie patologicznym także i w tych przypadkach mamy do czynienia ze stopniowym wzmacnianiem interakcji homoseksualnych., Uwiedzenie homoseksualne, dokonane na etapie nieskonkretyzowanej jeszcze potrzeby seksualnej (początek okresu dojrzewania), może stanowić o skojarzeniu przyjemności seksualnej właśnie z kontaktem z osobą tej samej pici. Wskazana zostaje w ten sposób droga do uzyskiwania satysfakcji seksualnej, na której to drodze dość szybko mogą pojawić się kolejne wzmocnienia pozytywne. Znamienny jest fakt, że homoseksualistami zostają ludzie młodzi, którzy są na etapie kształtowania swoich sposobów uzyskiwania satysfakcji seksualnej. Praktyka kliniczna nie odnotowała natomiast ani jednego przypadku zmiany zachowań heteroseksualnych na homoseksualne, dokonanej przez człowieka dojrzałego, który silnie ukierunkował się już na kontakty z płcią przeciwną. Powyższe stwierdzenie nie dotyczy oczywiście takich osób, które we wczesnej młodości przyjęły ukierunkowanie biseksualne, a następnie formy homoseksualne zostały u nich stłumione pod wpływem określonych restrykcji społecznych. U takich osób zdarza się, że ujawniają po wielu latach skłonności homoseksualne w szczególnie prowokujących sytuacjach lub w związku z osłabieniem (np. pod wpływem procesu starzenia się) procesów kontrolujących zachowanie.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy