prawidłową budowę posiada przynajmniej 60% plemników, 3) prawidłową ruchliwość (przynajmniej przez 4 godziny) wykazuje 60% plemników. Przekroczenie tej dolnej granicy sprawia, że prawdopodobieństwo zdolności do zapłodnienia jest małe. Amerykańskie Towarzystwo Badań Niepłodności przyjęło następujące kryteria prawidłowej zdolności nasienia do zapłodnienia: 1) objętość ejakulatu 2,5 – 5 ml, 2) liczba plemników wynosi 40 mln/ml lub ponad 125 min w całym ejakuła- cie, 3) w 2 godziny po wytrysku 60 – 70% plemników wykazuje prawidłową ruchliwość w temperaturze pokojowej, 4) ejakulat nie zawiera więcej niż 20% postaci patologicznych (Nowakowski, 1976).

W ostatnich latach coraz częściej morfologiczna ocena zdolności za- pładniającej nasienia okazuje się niewystarczająca, dlatego dokonuje się badań biochemicznych, zwłaszcza poziomu fruktozy. W płynie nasiennym znajdują się dwa cukry: glukoza i fruktoza. Poziom glukozy jest znacznie niższy niż fruktozy, tak że rozpad jej nie odgrywa większej roli, mimo że może ona podlegać procesowi rozkładu pod wpływem plemników. Fruktoza odgrywa ‚decydującą rolę w przemianie materii plemników, gdyż w procesie jej rozkładu wyzwala się energia ruchowa, stanowiąca źródło energii dla plemników. Najintensywniejszą fruktolizę spotyka się w normospermii. Prawidłowo wykształcone i ruchliwe plemniki powodują większą fruktolizę niż nieprawidłowe i słabo ruchliwe. Wskaźnik fruktolizy może więc służyć do wyciągania wniosków odnośnie morfologicznych właściwości plemników (Schirren, 1976). Za prawidłowy poziom fruktozy uważa się 1200 – 4500 ąg w 1 ml. Obniżenie się ilości fruktozy spotyka się w zaburzeniach w obrębie pęcherzyków nasiennych, gdzie jest ona produkowana, W miarę procesu starzenia się mężczyzny zawartość fruktozy w płynie nasiennym stopniowo się obniża. Istnieje związek między liczbą plemników a zawartością fruktozy.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy