Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej pielęgnacji i opieki nad dzieckiem. Każda matka otrzymuje książeczkę zdrowia dziecka, w której wpisywane są wszelkie dane mające związek ze zdrowiem i rozwojem dziecka (przebieg porodu, waga urodzeniowa, przyrost wagi, szczepienia ochronne, choroby itp.).

Stanowi więc ona jakby legitymację zdrowia dziecka, pozwalającą w każdej chwili szybko uzyskać bardzo ważne dane o stanie zdrowia dziecka. Nie trzeba dodawać, jak bardzo ułatwia to zbieranie wywiadu. Personel lekarski i pielęgniarski zobowiązany jest dokonywać skrupulatnych wpisów w książeczce zdrowia i żądać jej okazywania podczas każdej wizyty w poradni, szpitalu itp. Tego rodzaju postępowanie sprawi, że dbałość o książeczkę zdrowia dziecka stanie się bardzo korzystnym nawykiem zarówno ze strony personelu służby zdrowia, jak i ze strony matek.

Istnieje zarządzenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zobowiązujące kierownictwo zakładów położniczych i położne do zawiadamiania właściwej rejonowej poradni dziecięcej o urodzeniu dziecka, w celu przejęcia dalszej opieki nad noworodkiem przez poradnię.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
 • Szczepienia ochronne

  Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne …
Partnerzy