Społeczne znaczenie opieki nad matką i dzieckiem znajduje obecnie zrozumienie na całym świecie. Ma ono bowiem poważny wpływ na stan zdrowotny całego społeczeństwa. Realizacja jednak właściwie postawionej opieki, odpowiadającej potrzebom społecznym i nowoczesnym zdobyczom wiedzy medycznej, jest trudna i możliwa tylko w oparciu dobrze zorganizowaną społeczną służbę zdrowia, jaką widzimy w krajach socjalistycznych. Zapewnia ona m. in. szybki rozwój placówek opieki nad matką i dzieckiem, powszechność i bezpłatność świadczeń, współpracę z innymi działami oraz organizowanie akcji stosownie do potrzeb chwili. W naszym kraju widocznym wyrazem doceniania znaczenia opieki nad matką i dzieckiem jest utworzenie w Ministerstwie Zdrowia oddzielnego Departamentu Matki i Dziecka, który obok kierowania całokształtem ochrony zdrowia matki i dziecka ustala także kierunki dalszego rozwoju, organizuje badania naukowe itd. Rolę doradczą w tej działalności spełnia Instytut Matki i Dziecka, będący samodzielną placówką badawczą.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …