Przemieszczeniom macicy bardzo często towarzyszą przemieszczenia pochwy. Pośród tego rodzaju stanów patologicznych najczęściej spotykane jest obniżenie albo wypadnięcie pochwy (descendus et prolapsus vaginae).

Podobnie jak macica i pochwa, tak i jajniki oraz jajowody mogą ulegać przemieszczeniom. Przesunięcia ich do przodu lub do tylu są zjawiskiem bardzo pospolitym już w warunkach fizjologicznych. Pewne znaczenie patologiczne ma natomiast obniżenie się jajników w życiu pozapłodowym (descensus ovariorum), a nawet „wypadnięcie“ ich do jamy Douglasa.

Najprostszym typem przemieszczenia macicy jest zmiana jej położenia bez zasadniczej zmiany kierunku osi. Sprawy chorobowe w sąsiedztwie macicy powodują, jak już wspominano wyżej, zmiany jej położenia albo przez: i) ucisk wywierany na nią, albo przez 2) pociąganie jej ku stronie, która była siedzibą procesu chorobowego. Schorzenia dotyczące samej macicy stają się przede wszystkim powodem zmiany jej kształtu, wydłużenia i wzrostu wagi samego trzonu. Ten wzrost wagi trzonu macicy odgrywa niekiedy rolę czynnika bardzo ważnego w powstaniu jej przemieszczenia.

Stałe przemieszczenie macicy do przodu (anteponatio) powodują guzy rozwijające się poza nią w miednicy. Macica może być przesunięta zatem ku przodowi przez torbiele jajnikowe i przyjajnikowe, dopóki nie są one wielkich rozmiarów i nie wyrosną z miednicy, przez mięśniaki, zwłaszcza leżące w obrębie więzadla szerokiego, większych rozmiarów guzy zapalne przydatków, krwistek pozamaciczny, duże guzy usadowione w ścianie prostnicy itd.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy