Najnowszym analogiem gonadoliberyny jest Decapeptyl (D-Trp6-LH- -RH), który wstrzykuje się podskórnie w dawce 0,5 mg/24 h w pierwszych 7 dniach leczenia, a następnie 0,1 mg/24 h. Po 2 tygodniach leczenia uzyskuje się stężenie testosteronu takie jak po usunięciu jąder. Biochemiczna kastracja oszczędza przykrych doznań psychicznych towarzyszących trzebieniu. Forma depot umożliwia comiesięczne podawanie 3 mg leku domięśniowo.

Pierwsze 4 dni leczenia analogami gonadoliberyny powoduje zwiększenie stężenia testosteronu w surowicy krwi, tzw. down regulation, paradoksalny efekt supresji testosteronu. Okres ten może doprowadzić do gwałtownego pogorszenia się stanu chorego z progresją choroby nowotworowej, W celu zablokowania zwiększenie stężenia testosteronu w pierwszych dniach leczenia analogami, można podawać na 7 dni przed rozpoczęciem terapii 3 mg dietylostyłbestrolu dziennie lub antyandrogen – Flutamid 1 raz 750 mg lub 3 razy 250 mg dziennie w celu całkowitego zahamowania produkcji testosteronu [12, 14].

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy