III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca z łatwością wypiera odklejony popłód, a siła tłoczni brzusznej wypycha go na zewnątrz. w osi miednicy małej. Dzieje się to na zasadzie praw hydrostatyki, gdyż mózg jest ciałem półpłynnym, podlegającym tym samym prawom co płyny. Dostosowanie rozpoczyna się od chwili zetknięcia się główki z linią bezimienną. Pod wpływem siły wydalającej główka, obniżając się wraz z całym jajem, styka się z linią bezimienną i wówczas wody następujące zostają oddzielone od poprzedzających (ryc. 63). Od tej chwili siła wydalająca będzie działała na podstawę główki w bezpośrednim otoczeniu jej przyczepu do szyi płodu. W obrębie szyi siła ta działa przez ciało płodu i łatwiej jest przenoszona przez kręgosłup niż części miękkie. Wzdłuż kręgosłupa powstaje nacisk, podobny do ciśnienia wśródjajowego. Ciśnienie to rozkłada się w główce równomiernie, według praw hydrostatyki, a ponieważ siły działające od góry i boków są znoszone przez opory miednicy, natomiast dolna nie ma prawie

Zwrot drugi główki polega na skręceniu jej dookoła osi podłużnej o mniej więcej 90°, a okolicy ciemienia małego od bocznej ściany mie-

Trzecim zwrotem mechanizmu porodowego nazywamy zwrot główki dookoła jej osi poprzecznej, czyli oddalenie się główki od klatki piersiowej, a więc odgięcie (deilexio). Tyłogłowie spychane siłą składową, równoległą do oporu, wzdłuż tylnej ściany kanału rodnego, napotyka na opór kości krzyżowej i ogonowej i zostaje przyparte do łuku łonowego oporem mięśni przepony miednicowej i tkanek tylnej

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
 • Szczepienia ochronne

  Stanowią one zasadniczo zakres działania poradni D, ale ze względu ‚ na swą ważność oraz wykonywanie ich również przez inne …
Partnerzy