Działanie steroidów w chorobach wątroby obejmuje wiele skutków, a mianowicie wpływ przeciwzapalny i przeciwobrzękowy w obszarach okołowrotnych w wyniku tego działania pojawia się działanie chole- retyczne oraz stabilizujące błony komórkowe.

Długotrwałe stosowanie steroidów wywiera działanie immunosupresyj- ner hamuje tworzenie tkanki łącznej, wzmaga działanie antytoksyczne hepatocytów. Częstość działań niepożądanych w przebiegu kortykoterapii przewlekłych chorób wątroby jest jednak duża być może wiąże się to z niedostatecznym lub zmienionym katabolizmem steroidów w obrębie wątroby, W przypadku zastosowania steroidów np. w przebiegu marskości wątroby często mogą pojawić się:

– 1) zwiększone stężenie aminotransferaz w surowicy krwi i zmiany aktywności innych enzymów odzwierciedlających stan czynnościowy hepatocytów,

– 2) cukrzyca steroidowa lub cukrzyca pierwotna ujawniona przez steroidy,

– 3) zmniejszenie ogólnej odporności chorego (dodatkowe zakażenia),

– 4) duże ryzyko wystąpienia owrzodzeń posteroidowych żołądka,

– 5) powikłania zakrzepowo-zatorowe,

– 6) krwotok z żylaków przełyku. ‚

NIEPOŻĄDANE WPŁYWY STEROIDÓW DOTYCZĄCE UKŁADU KOSTNEGO I MIĘŚNI SZKIELETOWYCH

Powodują one wiele zespołów klinicznych. Posteroidowa osteoporoza, Glikokortykosteroidy, zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu dużych dawek, działają niepożądanie na metabolizm kości za pomocą wielu mechanizmów [6], Należą do nich: zwiększenie liczby i aktywności osteoklastów i odwrotnie, zmniejszenie liczby osteo- blastów, Dotyczy to także chondroklastów w chrząstce i odontoklastów w zębinie. Ta zmiana w połączeniu ze zmniejszeniem biosyntezy oseiny i odpowiednio substancji podstawowej chrząstki oraz dentyny w tkance zębowej sprzyja resorpcji kości. Jednocześnie pod wpływem steroidów zwiększa się uwalnianie wapnia i fosforu z kości oraz nasila się ich utrata z moczem. Kortyzon zmniejszając wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego i jego wchłanianie zwrotne w kanalikach nerkowych, prowadzi do ujemnego bilansu wapnia. Hamowanie oksydacyjnego metabolizmu glukozy przez steroidy sprzyja także zmniejszeniu stężenia kwasu cytrynowego we krwi. Niektórzy sądzą, że kortyzon może sprzyjać powstaniu wtórnej nadczynności przytarczyc,

Tak więc kości tworzone w warunkach jatrogennego hiperkortycyzmu są tak pod względem składu chemicznego, jak i morfologii „mniej wartościowe” w porównaniu z normalną tkanką kostną. Zmiany najczęściej dotyczą trzonów kręgów, kości miednicy, żeber i kości długich (óOtyo osób leczonych). Stanowi to przyczyną patologicznych złamań kości (6- 21%) u osób długotrwale poddanych kortykoterapii i tworzenia nieprawidłowych blizn kostnych. Kliniczne rozpoznanie tych niepożądanych skutków kortykoterapii jest z reguły późne, np. radiologiczne rozpoznanie osteoporozy jest możliwe dopiero po zmniejszeniu sią zawartości soli wapniowych w kościach o co najmniej 30%. Wcześniejsze rozpoznanie jest możliwe za pomocą biopsji kostnej. Wszystkie posteroidowe zaburzenia w układzie kostnym u ludzi udaje sią w zasadzie odtworzyć doświadczalnie. Cząstość posteroidowej osteoporozy wyraźnie zależy od pici, wieku leczonych, okresu trwania kortykoterapii i całkowitej dawki steroidów. Nie istnieje żadna racjonalna metoda zapobiegania tym wpływom.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy