Jeśli sfera emocjonalna rozwija się prawidłowo, człowiek osiąga taki stopień jej rozwoju, który nazywamy dojrzałością emocjonalną (uczuciową). Trudno jest określić wiek, w jakim to następuje, gdyż istnieją w tym zakresie ogromne wahania indywidualne. Bywa, że cechy dojrzałości emocjonalnej spotyka się u ludzi 18 – 20-letnich, czasem zaś trudno je znaleźć u osób 30 – 40-letnich lub starszych. Osiągnięcie lub brak dojrzałości emocjonalnej w zasadniczy sposób rzutuje na nawiązywanie i utrzymywanie głębokiej więzi z innymi ludźmi. Do dzisiejszego dnia zresztą nie sprecyzowano jeszcze jednolitego poglądu na temat cech, jakimi powinien charakteryzować się stan dojrzałości emocjonalnej. Najważniejsze – jak się wydaje – są:

– 1. Przewaga uczuć wyższych, społecznych, nad niższymi, egoistycznymi. Uczucia wyższe, takie jak przyjaźń, miłość, wstydliwość, obowiązek, sprawiedliwość, odpowiedzialność, uczucia rodzinne, humanitarne, estetyczne, współczucie, poczucie humoru, czystości i ładu, zadowolenie z prawdy lub cierpienie z powodu kłamstwa i wyrządzenia krzywdy innemu człowiekowi – wyraźnie sprzyjają nawiązywaniu głębokiej więzi z innymi ludźmi. Są one sprzężone z intelektem człowieka, którego wpływ powoduje docenianie interesu innego człowieka i jego dobra. Uczucia społeczne, gdy istnieją u dwojga ludzi – wydatnie sprzyjają nawiązywaniu więzi emocjonalnej oraz utrzymywaniu jej przez dłuższy okres. Uczucia niższe, takie jak nienawiść, gniew, zazdrość, zawiść i inne, utrudniają nawiązywanie więzi w ogóle oraz jej kultywację przez długi czas.

– 2. Zrównoważenie uczuciowe, tj. umiejętność opanowywania silnych emocji negatywnych, przy których człowiek może tracić panowanie nad sobą. Duża impulsywność, gwałtowność i wybuchowość nie sprzyjają pogłębianiu więzi uczuciowej między ludźmi.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy