-0 wąskich specjalnościach. Obok działu ogólnego prowadzi ona niekiedy także dział kardiologii dziecięcej, reumatologii, endokrynologii itd.

Do działu poradni specjalistycznych należy zaliczyć także poradnie przeciwgruźlicze dziecięce. Są one zorganizowane przy każdej poradni przeciwgruźliczej ogólnej i prowadzone przez lekarza pediatrę wyszkolonego w gruźlicy (zwanego niekiedy ftizjopediatrą) lub przez specjalistę ftizjatrę. W razie stwierdzenia gruźlicy u dziecka lub jej podejrzenia lekarz poradni dziecięcej ogólnej nie podejmuje leczenia, lecz skierowuje dziecko do poradni przeciwgruźliczej dziecięcej. Często w większych miastach istnieją także specjalne poradnie chirurgii dziecięcej

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy