Tej hipotezy nie podważa fakt, iż w poszczególnych okresach i w poszczególnych krajach istniały purytańskie kolonie lub zdarzały się krótkie epoki, kiedy potężny nacisk kościołów, sekt i gmin wyznaniowych, wzmożony naciskiem prawa podporządkowanego religii, umiał wymusić zgodność teorii i praktyki, a każde wyłamanie się z wierności tej zasadzie kończyło się dla winnych tragicznie. Tej hipotezy nie podważa też fakt, że, jak można było wyczytać w podtekście cytowanych tu materiałów duńskich i polskich dotyczących wieku XVIII i XIX, przedstawiciele warstwy „wyższej” (mieszczaństwo, szlachta) w odniesieniu do kobiet z własnych sfer społecznych znacznie rygorystycznie] przestrzegali norm etyki obostrzonej, bliższej teoretycznemu ideałowi, niż w odniesieniu do „dziewczyn z gminu”, nie mówiąc o zawodowych prostytutkach, traktowanych z liberalizmem absolutnie sprzecznym z idealną etyką, którą głosili.

Fałszywy jest więc punkt widzenia, przy którym przyjmuje się założenie, iż ewolucja zachowań seksualnych zmierza od jakiegoś stanu absolutnej zgodności etyki rygorystycznej chrześcijaństwa z praktyką większości ludzi (a różnice poglądów dotyczą rzekomo tego tylko, czy – ten stan idealny był 40 czy 100 lat temu). A więc fałszywe jest widzenie tego procesu w postaci linii ciągłej, która przez jakiś czas jest jedna (zgodność moralności z postępowaniem ludzi), a później dopiero się roz- dwaja, osiągając największą rozbieżność w dobie dzisiejszej. Raczej należy widzieć ten rozwój w postaci wielu linii, z których żadna nie ma kształtu prostej ani ciągłej, które zbliżają się i oddalają od siebie w różnych czasach na różnych odcinkach, przy czym zbliżenie owo – na czym tak zależy wychowawcom – dokonuje się nie tylko na skutek „poprawy” postępowania ludzi, lecz także na skutek licznych zmian oceny moralnej (także w etyce katolickiej) jakiegoś zjawiska w świadomości społecznej danego czasu.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy