Znamiennym objawem dla tego rodzaju zapalenia jest wystąpienie biegunki, która dowodziłaby raczej podrażnienia jelit niż ich porażenia. Bolesność w dole brzucha i nad całą jamą brzuszną jest mała. Nie ma też tak znamiennych dla ostrego, septyczncgo zapalenia wymiotów, nie ’ ma też bębnicy i obrony mięśniowej powłok brzusznych.

Mimo braku ostrych objawów chorobowych biegunka w następnych dniach nie ustępuje. Prowadzi to wskutek utraty płynu przez ustrój do zupełnego osłabienia chorej. Choroba trwa zazwyczaj 7-10 dni, czasem nawet dłużej. Objawy wyczerpania i postępującego zatrucia organizmu jadami bakteryjnymi zaznaczają . się coraz wybitniej, a w końcu stają się niepokojące. Chora umiera wśród objawów zapadu.

Obok wspomnianych postaci ogólnego zapalenia otrzewnej zdarzają się przypadki nietypowe, których ocena bywa nieraz bardzo trudna. Na ogół trzeba wziąć pod uwagę, że każde zakaźne zapalenie otrzewnej rozlane jest z początku procesem umiejscowionym, który uogólnia się dopiero później. Zwiększenie się nasilenia objawów, pogorszenie stanu ogólnego i postępujące zatrucie oraz osłabienie ustroju dowodzą zwykle, że zapalenie umiejscowione lub częściowe, tj. ograniczone do części brzucha, przeszło w zapalenie rozlane.

Niekiedy rozlane zapalenie otrzewnej jest wywołane przez bakterie giuźłicy. Przebieg i cechy anatomiczne tego zapalenia wyróżniają je w pewnej mierze spośród rozmaitych postaci zapalenia otrzewnej, wywołanych przez zakażenie nieswoistymi bakteriami ropotwórczymi, dlatego też wymaga ono osobnego ‘omówienia (patrz: ustęp o gruźlicy narządów rodnych kobiety).

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy