Gdy sztuka sięga tematycznie po sprawy seksu, często intencją twórcy jest dotarcie do najgłębszych pokładów osobowości ludzkiej, pragnienie odkrycia tego, co bywa przeważnie ukryte i strzeżone (zwłaszcza w kulturze europejskiej). Przedstawiając sprawy związane z życiem seksualnym, szczególnie te najbardziej intymne, sztuka penetruje podświadomość, stara się wyeksplikować te właściwości ludzkie, które są najtrudniej dostępne, których odkrycie i ukazanie równoznaczne jest z przełamaniem barier międzyosobowych. Sztuka, zależnie od przyjętej konwencji artystycznej i stosowanych środków wyrazu, może przekazywać różne postawy wobec seksu – od jego afirmacji jako swoistej wartości, związanej z afirmacją osobowości drugiego człowieka i jego niepowtarzalnej wartości – do odsłaniania niebezpieczeństw i degradującej roli zachowań seksualnych. Dodać jednak trzeba, że bardzo często to, w jaki sposób odczytana zostanie treść dzieła sztuki o tematyce seksualnej, zależy od odbiorcy – jego pruderia i zakłamanie albo jego otwartość na wszelkie przejawy życia ludzkiego, sprawiają, że to samo dzieło sztuki dla jednych jest gorszące i niemoralne, dla drugich odkrywcze i prawdziwe.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy