Glibenklamid (Euclamin) – tabl. po 5 mg. W 1969 r. wprowadzono do lecznictwa szczególnie silnie działający N-4,2-(5-chloro-2-metoksybenzami- do)-etylofenylosulfonylo-N’-cykloheksylosulfonylomocznik. Glibenklamid na zdrowe, nie uśpione psy działa 240 razy silniej niż tolbutamid (Diabetol), przy uwzględnieniu wpływu hipoglikemizującego w ilościach gramowych, lub 140 razy silniej, jeżeli porównywać ilości molalne.

Podanie dożylne glibenklamidu w dawce 0,5 mg/kg m.c. psa zwiększa stężenie insuliny w żyle trzustkowo-dwunastniczej 5–6-krotnie. Działanie to pojawia się po kilku minutach od chwili podania, a stężenie osiąga maksimum w 120 min. Po 7 h od podania glibenklamidu stężenie insuliny we krwi jest ciągle 2 razy większe niż przed podaniem preparatu.

Czas działania glibenklamidu przedłuża się po podaniu leku doustnie w dawce doświadczalnej 2 mg/kg m.c. Okres zwiększania stężenia insuliny we krwi dużego krążenia wynosi 4 h w tych warunkach stężenie to osiąga wartości 4-5 razy większe niż insulinemia wyjściowa. Wydzielanie insuliny przez komórki (ł pomiędzy 6 a 20 h po podaniu glibenklamidu było ponad 3-5 razy większe niż przed podaniem leku. Dawki 100 razy mniejsze, tj. 0,05 mg/kg m.c., wywołują podobne działanie lecznicze.

Dawka lecznicza wynosi 1,25-20 mg/24 h. Okres półtrwania wynosi 4,8 h, lek podaje się 3 razy dziennie. Maksymalne stężenie we krwi uzyskuje się 4-5 h po podaniu, lek wykrywa się w surowicy jeszcze po 24 h od podania jednorazowej dawki.

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy