W przebiegu najrozmaitszych ostrych chorób zakaźnych (cholera, dur brzuszny, zapalenie płuc, dur powrotny, grypa, czerwonka) dochodzi do silnego przekrwienia błony śluzowej macicy, do wybroczyn w jej obrębie, a nawet do krwawień. Jest rzeczą prawdopodobną, że ten rodzaj zapalenia błony śluzowej macicy (endometritis haemorrhagica) powstaje wskutek zadziałania na nią swoistych jadów, wytwarzanych przez bakterie, które wywołują te choroby, chociaż mogą tu odgrywać rolę i inne czynniki etiologiczne. Jeśli kobieta jest w ciąży, są one bardzo często powodem przedwczesnego jej przerwania.

Bakterie ropotwórcze powodują zakażenia narządów rodnych kobiety najczęściej podczas porodu lub poronienia. W tych przypadkach dostają się one do przewodu płciowego albo z rąk, narzędzi i materiału opatrunkowego używanego przez położne, lekarzy lub domowników podczas rozwiązania lub później, albo też znajdują się już w częściach rodnych od pewnego czasu, a dopiero z chwilą powstania rany po porodzie czy po poronieniu ujawniają swą szkodliwą działalność.

W odróżnieniu od zakażeń tego typu trzeba uwzględnić zakażenia nie mające żadnego związku z ciążą i porodem. Zdarzają się one po zabiegach operacyjnych w obrębie części rodnych żeńskich (abrasio), w przypadkach martwicy mięśniaków lub w przebiegu raka narządów płciowych kobiety (najczęściej macicy). O ile pierwszy sposób zakażenia stanowi przedmiot zainteresowania położnika, o tyle drugi jest natury ściśle ginekologicznej.__

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy