Eter diwinylowy wykazuje podobny wpływ na czynność oddechową podczas znieczulenia ogólnego. Wcześniej pojawiają się zaburzenia w postaci spłycenia i przyspieszenia oddechu, aż do ustania tej czynności włącznie. Zaburzenia te poprzedza dołączające się wkrótce do nich zatrzymanie czynności serca. Środek ten nie jest w powszechnym użyciu.

Chloroform nie drażni tak wyraźnie błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. Jego wpływ na czynność oddechową zaznacza się dopiero podczas narastania w powietrzu oddechowym stężenia tego anestetyku. Szybko zmniejsza się wtedy objętość powietrza oddechowego, jednocześnie dochodzi do zwiększenia częstości oddechów. Środek ten ma już znaczenie historyczne. W Polsce nie jest stosowany.

Chlorek etylu, obecnie bardzo rzadko stosowany drogą wziewną, charakteryzuje się szybkim działaniem znieczulającym ogólnie i, podobnie jak już wymienione środki, początkowo pobudza, a później poraża czynność oddechową. Przez cały czas stosowania chlorku etylu stwierdza się zaburzenia rytmu oddechowego o rozmaitym charakterze. Uniemożliwiają one zwykle utrzymanie znieczulenia ogólnego na bezpiecznym dla chorego poziomie, w związku z czym chlorek etylu wyszedł z użycia.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy