Podstawowy hormon tarczycy, tyroksyna (T4), jest syntetyzowany wyłącznie w gruczole tarczowym. Drugi hormon gruczołu tarczowego, trijodotyronina (T3), powstaje głównie pozatarczycowo w procesie monodejo- dynacji T4, zachodzącym w każdej komórce. W warunkach prawidłowych tylko ok. 20% powstającej w ciągu doby T3 jest syntetyzowane w gruczole tarczowym.

Biosynteza T3 i T4 jest procesem złożonym i składającym się z kilku etapów. Wymaga ona obecności w gruczole jodu, swoistego dla gruczołu

Leczenie hormonami tarczowego białka tyreoglobuliny, enzymu peroksydazy tarczycowej i układu wytwarzającego H2Oa.

Pierwszym etapem biosyntezy jest aktywne gromadzenie jodu w gruczole tarczowym w postaci jodków. Proces ten wymaga dostarczenia energii chemicznej pochodzącej z ATP szczegółowo opisano go w licznych monografiach [7], Zdolność aktywnego gromadzenia jodu jest wyrażana ilorazem jego stężenia w gruczole do stężenia w surowicy (T/S). W warunkach prawidłowych iloraz ten wynosi od 20 : 1 do 50 :1.

Gromadzony w gruczole tarczowym jod jest prawie natychmiast utleniany do jodu aktywnego, a następnie wbudowywany kolejno w pozycję 3 i 5 reszt tyrozylowych tyreoglobuliny, tworząc prekursory hormonów gruczołu tarczowego: 3-monojodotyrozynę (MIT) i 3,5-dijodotyrozynę (DIT). Reakcje te wymagają obecności HsOs i są katalizowane przez per- oksydazę tarczycową.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy