Ta masa prostytutek jest rozwarstwiona. Ma to zasadnicze znaczenie dla oceny społecznej treści zjawiska. Chodzi bowiem o zróżnicowanie prostytutek ze względu na ich status społeczny, pochodzenie, stopień wykształcenia, warunki ekonomiczne, wysokość sum pobieranych od partnerów, a to wszystko razem w jakimś stopniu tłumaczy genezę zjawiska. Obserwujemy, ogólnie mówiąc, rozwarstwienie masy prostytutek na „arystokrację” i „plebs”. Do plebsu zalicza się prostytutki „uliczne”

{uprawiające proceder w gruzach – „gruzinki”, w parkach, bramach, klatkach schodowych itp.), jak również „lokalówki”, które udają się z partnerami najczęściej do mieszkań kuplerów, sutenerów, do własnych mieszkań, taksówek wynajmowanych od kierowców itp. (mieszkania kuplerów określa się jako meliny). Natomiast do górnych warstw należą prostytutki „towarzyskie”, dysponujące własnym dobrze urządzonym mieszkaniem, będącym potajemnym domem schadzek, utrzymujące stosunki z małą liczbą osób, które korzystają z ich usług i nawzajem je sobie rekomendują, jak również prostytutki „hotelowe”, działające na ogół poza swoim miejscem zamieszkania, wynajmujące pokoje w hotelach lub odwiedzające gości hotelowych.

Badania szczegółowe nad etiologią prostytucji (J. Bielecki, M. Jasińska) uwzględniają dane o rozwarstwieniu zjawiska prostytucji w celu wykrycia działających tu czynników genetycznych, zarówno osobowościowych, jak i środowiskowych.

Nowy kodeks karny zna, podobnie jak poprzedni, trzy stany faktyczne przestępstw sprzyjających uprawianiu prostytucji: stręczycielstwo, su- tenerstwo, kuplerstwo, których ujęcie prawne będzie niebawem pokrótce omówione. Trzeba jednak na wstępie podkreślić, że chodzi tu o czyny związane zarówno z prostytucją heteroseksualną, jak i homoseksualną. Nowy kodeks traktuje obie formy prostytucji na równi.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy