Po tym wstępie można już pozwolić sobie na krytyczne ustosunkowanie się do dwu epokowych dla seksuologii badań empiryczno-biolo- gicznych, to jest do raportu Kinseya (1948, 1953) i do raportu Mastersa i Johnson (1966).

Badania Kinseya i współpracowników (1948, 1953) są kamieniem milowym w rozwoju seksuologii. Dostarczyły one bogatych informacji

– 0 zachowaniu seksualnym ludzi, co wzbogaciło naszą wiedzę o człowieku, jednakże jest to wiedza jednostronna, pozbawiona aspektu emocjonalno- -psychologicznego zachowań seksualnych. Badania te odsłoniły znaczne różnice między rzeczywistym a postulowanym zachowaniem seksualnym mężczyzn i kobiet, a ponadto odsłoniły sprzeczność między zachowaniami seksualnymi a związanymi z nimi i powszechnie uznawanymi zasadami moralnymi. Wyniki badań wskazywałyby bowiem na to, że połowa kobiet i mężczyzn zachowuje się w życiu seksualnym sprzecznie z własnymi przekonaniami. Kinsey i współpracownicy w badaniach swych posłużyli się metodami statystycznymi. Metody te słusznie były krytykowane przez psychologów stawiających zarzuty, że wyniki badań statystycznych między innymi uzależnione są od założeń filozoficznych oraz struktury psychicznej badanych ludzi. Bürger-Prinz i Giese (1976) twierdzili nawet, że formy zachowań seksualnych uwidocznione metodami statystycznymi nie odzwierciedlają ogromnego bogactwa ich przejawów, a nawet ich obowiązującego ideału.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy