Podobnie Andrzej Jaczewski (1964) badał metodą badań ciągłych, „to- warzyszących”, proces dojrzewania grupy warszawskiej młodzieży płci męskiej, która była z nim związana jako z wychowawcą. Ustalony w wyniku tego badania wiek 14,2 lat jako średnia występowania pierwszej po- lucji ma jednak również tylko walor bezpośrednio poznawczy dla zbadanej’ grupy, a nie dla młodzieży w ogóle czy choćby młodzieży warszawskiej, gdyż grupa badana była próbą niereprezentatywną.

Podobnie rzecz się ma ze wszystkimi moimi badaniami, dokonywałem ich bowiem bądź na próbach incydentalnych (np. badania nad studentami Politechniki Warszawskiej, 1968 badania nad poglądami studentów SN, 1965), bądź też na tym materiale badawczym, który trafił do mnie w wyniku akcji poradniczej (analiza treści pytań ze spotkań autorskich, analiza spraw sprawiających trudność w momencie inicjacji seksualnej, 1968, 1970), W konsekwencji tego faktu nawet w sprawach stosunkowo prostych mamy ogromną rozbieżność danych. Tak np. w sprawie rozpowszechnienia onanizmu wśród młodzieży na podstawie badań polskich można zacytować takie dane: Łazowski i Siwicki (1906) – 70,03%, Kowalski (1901) -46,0%, Falski (1906) – 24%, Bystroń (1930) – 92,8%, Popielski (1957) – 95 – 99%, Imieliński (1966) – 93,6% chłopców i 44,8% dziewcząt, Jaczewski (1964) – 38% wśród żołnierzy i 66,7% wśród studentów, 50% wśród licealistów, Gasperowicz (1962) ok, 30% wśród żołnierzy, Trawińska (1971) – tylko 2% (!).

Leave a Reply

Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy