Alprenolol został wprowadzony do lecznictwa na przełomie lat 1966/1967 [6], Siłą i typem działania lek ten przypomina propranolol [816, 908], z tą jednak różnicą, że alprenolol ma słabą aktywność sympatomimetyczną, której jest pozbawiony propranolol [68]. Działanie agonistyczne alprenololu jest znacznie słabsze od działania oksprenololu i przejawia się tylko u zwierząt, którym podano rezerpinę [68, 657, 814], U ludzi i zwierząt, którym nie podano rezerpiny, alprenolol działa silnie kardiodepresyjnie, podobnie jak propranolol [632, 772, 773, 814, 816].

Osobliwością alprenololu jest: słabe działanie skurczowe na oskrzela zwierząt [772] i ludzi [890, 988], wybiórcze, działanie p-adrenolityczne na naczynia krwionośne [403, 452, 773], bardzo silne działanie znieczulające miejscowo [78] oraz działanie guanetydynopodobne na struktury presy- naptyczne zakończeń nerwów wspólczulnych [773], W przeciwieństwie do większości LBA atprenolol silniej hamuje ß-adrenergiczne działanie noradrenaliny uwolnionej w czasie pobudzenia nerwów wspólczulnych niż działanie amin katecholowych krążących z krwią [773].

Pomimo to, że alprenoloł działa 4-krotnie silniej znieczulająco miejscowo niż propranolol [78] oraz pomimo silnego działania kardiodepresyjnc- go [414], działanie przeciwarytiniczne alpTenololu u psów jest kilkadziesiąt razy słabsze od działania propranololu [733], W zaburzeniach miaro- wości wywołanych ouabainą nieaktywny ß-adrenolitycznie optyczny izomer ałprenoiołu działa tak samo silnie przeciwarytmicznie, jak receploro- wo czynny izomer [90l.

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy