Barbiturany i acetamidy zawierające grupę allilową powodują przejście hemu wątrobowego, a zwłaszcza cytochromu P-450, w nieprawidłową pochodną – zmodyfikowaną portirynę. Prawdopodobnie grupa allilowa, po przejściu przez układ metabolizujący leki, jest przeprowadzana w reaktywną pochodną, która atakuje hem, zmieniając jego strukturę. Taki hem przestaje regulować aktywność ALA-S, a w wyniku następuje nadmierne pobudzenie aktywności ALA-S i gromadzenie produktów pośrednich przemiany [11, 13, 21].

Podobnie przejście wątrobowego hemu w tzw, zielone pigmenty i zwiększenie aktywności ALA-S powodują grupy etynyłowe {-C=C-), np. ety- nyloestradiolu i noretyndronu [23].

Sulfonamidy zaś są szczególnie niebezpieczne w ostrej przerywanej poi- firii, ponieważ powodują zahamowanie aktywności URO-S, enzymu niedoborowego w tej postaci porfirii. Działanie ich może również spowodować zwiększenie stężenia leków obecnych w krążeniu, np. warfaryny, a w następstwie zwiększenie efektu antykoagulacyjnego. Sulfonamidy działają również przez zmniejszenie zawartości mikrosomalnego hemu, zwłaszcza cytochromu P-450 [18].

Steroidy (C-19 i C-21 konliguracji 5-fl-H) zwiększają syntezę porfiryn i powodują indukcję ALA-S, np. pochodne etiocholanu i pregnanu – pierścienie A i B w pozycji cis [24j,

Leave a Reply

Partnerzy
Recent Posts
 • Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego cenna praca

  Dentysta NFZ w Pyrzycach pracuje i nie czeka na cud. Wie, że jego praca ma sens, cel i na pewno …
 • III okres porodu

  III okres porodu, to jest odklejenie i wydalenie popłodu, z punktu widzenia mechanizmu porodowego, nie wymaga większych wyjaśnień. Siła wydalająca …
 • Zakażenie w okresie życia płodowego

  U dzieci zakażenie nabyte daje częściej ciężki stan chorobowy oraz częstsze postacie mózgowo-oponowe. W tych przypadkach płyn mózgowo-rdzeniowy daje dodatnie …
 • TERAPIA OGÓLNA UFŁAWÓW

  Wygląd wydzieliny śluzówki, która wyścieła wnętrze przewodu płciowego, zależy już w warunkach prawidłowych od przebiegających w niej procesów biochemicznych. Procesy …
 • Pobyt w oddziale położniczym

  Podczas pobytu w oddziale położniczym lub izbie porodowej matki uczą się podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i otrzymują wskazówki w sprawie dalszej …
 • Według Spanneia

  Istnieją również odmienne zapatrywania na sposób rozgałęziania się poszczególnych pni kosmkowych i ich połączeń. Stieve jest zdania, że pień kosmkowy …
Partnerzy